Nezávazná poptávka Expresní okna do 5 prac. dnů Mám zájem o konzultaci Mám zájem o prohlídku výroby Mám zájem o brožuru

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

 

Naše výrobky v Seznamu výrobků a technologií (SVT) 


SVT8397 - Plastové okno Schüco Corona SI 82

SVT8398 - Plastové dveře Schüco Corona SI 82 

SVT8399 - Plastové okno Schüco Alu Inside (Uf 0,90 W/m2.K)

SVT8400 - Plastové okno Schüco Alu Inside se středovou izolací (Uf 0,78 W/m2.K)

SVT8403 - Zdvižně posuvné dveře Schüco ThermoSlide

  

 

O programu:

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. 

 

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí a úspora energie.

 

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA.

 

Na co je možné žádat dotaci

  • zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). 
  • výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu),
  • výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní

 

 Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

 

 

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

 

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

 1. A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

dotace:

  • na zateplení obálky budovy  - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

 

Kdo může žádat o podporu?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů.

 

 

Více informací na oficiálním webu programu Zelená úsporám