Nová zelená úsporám

Naše výrobky v Seznamu výrobků a technologií (SVT)

 • SVT9120 – Plastové okno Schüco LivIng
 • SVT9121 – Plastové dveře Schüco LivIng
 • SVT8397 – Plastové okno Schüco Corona SI 82
 • SVT8398 – Plastové dveře Schüco Corona SI 82
 • SVT8399 – Plastové okno Schüco Alu Inside (Uf 0,90 W/m2.K)
 • SVT8400 – Plastové okno Schüco Alu Inside se středovou izolací (Uf 0,78 W/m2.K)
 • SVT8403 – Zdvižně posuvné dveře Schüco ThermoSlide

O programu:

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí a úspora energie.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA.

Na co je možné žádat dotaci

 • zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).
 • výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu),
 • výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní

Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

dotace:

 • na zateplení obálky budovy  – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

Kdo může žádat o podporu?

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů.

 

Více informací na oficiálním webu programu Zelená úsporám

Čeština