Oprav dům po babičce s Novou zelenou úsporám

money-bag  30 000 – 1 000 000 Kč

Zálohová dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Od 1. června 2024 smí domácnost žadatele vlastnit nebo spoluvlastnit nanejvýš jeden další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu.

Kolik získáte

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů – až 1 milion korun
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • Dotaci můžete čerpat zálohově
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023
 • K dotaci bude možné získat od března 2024 výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Více informací naleznete přímo na stránkách Nová zelená úsporám: www.novazelenausporam.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Kolik získáte

money-bag

5 500 Kč /m2 na výměnu oken

5 500 Kč /m2 na výměnu vchodových dveří rodinného domu

5 500 Kč /m2 na výměnu dveří bytu vedoucích do exteriéru (např. na pavlač)

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě
Podpora výměny oken je poskytována v rámci dotace na zateplení.

Výměnu oken v bytě lze realizovat se souhlasem ostatních členů SVJ nebo bytového družstva v případě, že v 75 % bytů bytového domu byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením. V tomto manuálu si můžete ověřit, zda je podpora výměny oken ve vašem bytě možná.

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nevlastní žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

 

Co budete potřebovat

Svého poradce NZÚ Light – kontakty najdete na této stránce

 • Zodpoví vaše dotazy
 • Potvrdí vám dokumenty potřebné k žádosti.
 • Provede vás celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

 • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

Rady a tipy

 

 

Více informací naleznete přímo na stránkách Nová zelená úsporám: www.novazelenausporam.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - výměna oken

V RÁMCI PROGRAMU Zateplení

Dotace 30 000 – 650 000 Kč

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Až 650 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
 • Výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce (600 – 3 800 Kč/m2) a dosažených energetických parametrech budovy
 • Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci